---|| राजे ||---

Thursday, November 20, 2014

---|| छत्रपती संभाजी महाराज राजमुद्रा ||---

 
 
श्री शंभो: शिवजातस्य मुद्रा द्यौरिव राजते।
यदंकसेविनी लेखा वर्तते कस्य नोपरि।।
                                                              मराठी मध्ये अर्थ:
                                            शिव पुत्र श्री शंभो याची राजमुद्रा आकाशा प्रमाणे अमर्याद आहे व
                                            ज्याच्या अंकाच्या आधारावर आश्वस्त
                                            अशी मुद्रा कोणाच्यावर छत्र म्हणून असणार नाही
                                           (कोणाच्याही वर छत्र म्हणून राहील)

No comments:

Post a Comment