---|| राजे ||---

Tuesday, September 28, 2010

---|| थोडस महत्वाच ||---

*****कोणतीही गोष्ट करताना, त्यातील यश- अपयश , 
फायदा- तोटा  याचा विचार करू नका . 
कारण ती गोष्ट करताना तुमच्या मनाला,
मिळालेले समाधान महत्वाचे असते.*************

No comments:

Post a Comment